Już po raz trzeci została zorganizowana w naszej szkole „Olimpiada Matematyczna Uczniów Klas Drugich i Trzecich”. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W miesiącu kwietniu zorganizowano na poziomach klas drugich i trzecich pierwszy etap konkursu matematycznego. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie. Do ostatniego – drugiego etapu  zakwalifikowało się dwudziestu jeden uczniów. W dniu 22 maja został przeprowadzony finał. Uczestniczyło w nim pięciu  uczniów z klas drugich i szesnastu  z klas trzecich.

Olimpijczycy mierzyli się z zadaniami wymagających od nich różnych umiejętności matematycznych, w tym umiejętności rachunkowych, rozwiązywania zadań tekstowych i praktycznych oraz logicznego myślenia. Cele konkursu zakładały: rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, kształtowanie odporności na stres związany z uczestnictwem w konkursach  i egzaminach i wyłonienie uczniów mających uzdolnienia matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi. Uczniowie w skupieniu rozwiązywali zadania, mierzyli się z nie lada wyzwaniem.

Na poziomie klas drugich pierwsze miejsce zdobył Jan Rogulski z klasy 2b, a drugie  ex aequo uzyskali Jakub Kądziela z klasy 2a i Jan Skakuj z klasy 2c.

W klasach trzecich sto procent punktów, a tym samym pierwsze miejsce uzyskał: Franciszek Kowalski z klasy 3a. Drugie miejsce 97 % punktów zdobył: Przemysław Dziadek z kl. 3a. Trzecie miejsce93 % zdobył Mateusz Purszke z kl. 3c. Czwarte miejsce, bardzo dobry wynik – 90 % uzyskała Olivia Krzak z kl. 3a. Wyróżnienie otrzymał Igor Mendrok z kl. 3c.

Gratulujemy zwycięzcom i finalistom.