W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie rozpoczęło się w nocy z 21 na 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.
Powstanie 1863–1864 było najdłuższym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Na Śląsku Cieszyńskim – Cieszyn i Ustroń – były miejscami organizacji przerzutu zaopatrzenia dla powstańców.
Kolejny Powiatowy konkurs historyczny „Z historią za Pan Brat”, organizowany w naszej szkole, będzie poświęcony tej tematyce.