Kolejny dzień na półkolonii zaczął się od zajęć plastycznych, w trakcie których dzieci robiły żabę z ruchomym językiem. Później odbył się fitness przy muzyce. O dziesiątej rozpoczęły się warsztaty z klockami Incastro i Pixit. Było dużo wspaniałej twórczej zabawy. Dzieci wykonały m.in. helikopter oraz piękne obrazy, które powstawały przy użyciu matryc o różnym stopniu trudności.