W kwietniu uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym mającym na celu zwrócenie uwagi na  znaczenie rodziny w życiu dziecka oraz rozwijającym kreatywność i  ich uzdolnienia plastyczne pt. „Moje zabawy z rodzicami”.

W ramach konkursu I miejsce zajęła Nina Sterkowiec z klasy III c, II –Jakub Pytliński z klasy I b oraz III miejsce Natan Przewieźlik z klasy I b.

Przyznano także wyróżnienia dla Igora Czepka z III c oraz Mai Krojec i Stelli Sonsali z I b.

Zwycięzcom gratulujemy !