PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021

DO 20.01.2021.

 na  konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE –  10 DNI x  3,20 = 32,-

NAUCZYCIELE – 10 DNI x 7,50 = 75,-

Stołówka czynna od 18.01.2021r. dla uczniów uczących się stacjonarnie.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –
BEZ ZAOKRĄGLEŃ – DZIĘKUJEMY