Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

 Dzisiaj na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji przygotowanej przez Igora Dybowskiego- ucznia klasy 7b.

https://sp2cieszyn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/idybowski_sp2cieszyn_pl/EUucjRGytMxFusGQ6-cpCxMBg-X4L9K7UyuxwoG4SdsJew?e=Hs4soY

Samorząd Uczniowski