Wszyscy wiemy, że nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie zawsze jednak uświadamiamy sobie, jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa ona na rozwój jego osobowości. 

Rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej to bardzo poważna decyzja zarówno dla samego dziecka, jak też i jego rodziców. Warto więc odrobinę szerzej opisać dobrodziejstwa płynące z takiej edukacji.

  1. Wczesne rozpoczęcie edukacji muzycznej ma wpływ na rozwój części mózgu odpowiedzialnych za funkcje językowe oraz racjonalne myślenie.
  2. Edukacja muzycznarozwija umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
  3. Dzieci mające kontakt z muzyką lepiej radzą sobie z pisaniem oraz liczeniem,mają też lepsze stopnie w szkole ogólnokształcącej.
  4. Dzieci, które uczą się gry na instrumencie, osiągają lepsze wyniki na egzaminach ze wszystkich przedmiotów ścisłych, czytają więcej książek, łatwiej uczą się języków obcych. Dziecko grając na instrumencie ćwiczy koordynację pracy obu rąk, słuch i czytanie z nut. Mózg otrzymuje tyle bodźców jednocześnie, że trudno porównać to do bodźców, otrzymywanych podczas nauki jakiegokolwiek innego przedmiotu.
  5. Dzięki edukacji muzycznej, uczniowie poznają wartość wytrwałości i wysiłku w dążeniu do doskonałości, a także smak nagrody wynikającej z ciężkiej pracy.
  6. Edukacja muzyczna kształtuje umiejętność pracy zespołowej oraz dyscyplinę. Jeśli orkiestra ma brzmieć dobrze, to wszyscy wykonawcy muszą pracować w harmonii dążąc do jednego celu jakim jest udany koncert, ucząc się jednocześnie komunikowania i współpracy z innymi.
  7. Muzyka pomaga osiągnąć wyższy poziom rozwoju, polegający na możliwości wyrażania samego siebie i zdrowym poczuciu własnej wartości.
  8. Publiczne koncerty uczą młodych ludzi radzenia sobie ze stresem i podejmowania ryzyka. Odrobina napięcia emocjonalnego jest zjawiskiem pożądanym i często ma miejsce w życiu codziennym. Konieczność radzenia sobie z nim w młodości sprawia, iż trema przestaje stanowić problem w późniejszych latach. Podejmowanie ryzyka jest niezbędne jeśli dziecko ma w pełni zrealizować swój potencjał.
  9. Obcowanie ze sztuką, to dla dzieci możliwość zetknięcia się z tym co niezrównane, nieogarnione.To prawda, że nie każdy absolwent szkoły muzycznej zostanie w przyszłości zawodowym muzykiem. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał.

Zdecydowana większość osób, które zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele, potwierdzają to również nasi absolwenci. Dajmy więc dzieciom szansę korzystania z jej dobrodziejstw. Pamiętajmy, że rezygnacja z kształcenia muzycznego pozbawia je szansy na pełniejszy rozwój i może wpływać na jakość ich dorosłego życia.

Film

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie przyjmuje kandydatów do klas pierwszych na nowy rok szkolny 2020/2021.

e-mail: psmcieszyn@ox.pl

strona internetowa: psmcieszyn.ox.pl

telefon: 33 851 28 77