Zadaniem ucznia jest wykonanie pracy plastycznej będącej interpretacją dowolnego wiersza.

Format i technika wykonanej pracy jest dowolna. Każdy uczestnik proszony jest o wysłanie zdjęcia swojej pracy na messengera szkoły.

Należy podać swoje imię i nazwisko, klasę i tytuł ilustrowanego wiersza.

Termin nadsyłania prac do 30.04.2020r.