Świętowanie Dnia Języka Ojczystego rozpoczęło się środowym (19 lutego br.) spotkaniem z Marcinem Wieczorkiem – dyrektorem Biblioteki Publicznej w Skoczowie, a zarazem wieloletnim dziennikarzem, entuzjastą polszczyzny i miłośnikiem książek.

Zaproszony gość opowiadał czwarto, siódmo i ósmoklasistom naszej szkoły o trudnościach, z jakimi współcześnie mierzą się użytkownicy języka polskiego. Podkreślał między innymi, jak ważne są umiejętne i logiczne budowanie zdań, a także precyzja w doborze słownictwa. Wskazywał też na konieczność prawidłowego stosowania znaków interpunkcyjnych, gdyż – jak się okazuje – nawet niepozorny przecinek może spowodować zmianę sensu wypowiedzenia (np.: „Jedzcie, dzieci” i „Jedzcie dzieci”). Przestrzegał również przed „kaleczeniem” języka polskiego za pomocą nadmiernie używanych przez młodzież skrótów (takich jak „cze” zamiast „cześć” lub „bd” zamiast „będę”) oraz, za prof. Jerzym Bralczykiem, namawiał do stosowania w pisowni polskich znaków.

Atrakcyjności dodał spotkaniu pokaz slajdów – z autentycznymi, bo wyjętymi bezpośrednio z prasy czy portali internetowych, fragmentami artykułów zawierających różne błędy (od logicznych, poprzez interpunkcyjne, po ortograficzne) –  który towarzyszył omawianiu pracy na stanowisku sekretarza redakcji lub korektora. Nasi uczniowie mieli także możliwość zadawania pytań, z czego chętnie korzystali.

Aleksandra Melcher