W środę 4 grudnia br. klasa III a wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Celem zajęć było promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania czasu oraz zaszczepienie nawyku obcowania z książką.

 Uczniowie wysłuchali  przygód ze świata Muminków oraz zapoznali się z nowościami bibliotecznymi. Wspólna zabawa w świecie książek wymagała od dzieci wyobraźni i kreatywności. Zajęcia w formie zabawy rozbudziły ciekawość czytelniczą dzieci i niewątpliwie dostarczyły przyjemnych wrażeń, jak również pozytywnie wpłynęły na rozwój emocjonalny grupy.                                                                                               

                                                     Wychowawca klasy Renata Chamera – Wójcik