NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

OD 01.12. – 06.12.2019

na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 15 DNI x 2,80 = 42,-

NAUCZYCIELE – 15 DNI x 6,60 = 99,-

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT – BEZ ZAOKRĄGLEŃ – DZIĘKUJEMY