NA  MIESIĄC LISTOPAD  2019

OD  01.11. – 08.11.2019

 na  konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 19 DNI  x  2,80    =   53,20

NAUCZYCIELE  – 19 DNI  x  6,60  =  125,40

U W A G A  !!!

    15 listopada(piątek) – uroczystość nadania patrona naszej Szkole  – tylko zajęcia opiekuńcze – stołówka czynna normalnie

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  BEZ ZAOKRĄGLEŃ  –  DZIĘKUJEMY