Pisanie ze słuchu, wkuwanie reguł ortograficznych oraz zapamiętywanie wyjątków – oto, z czym zazwyczaj kojarzy się uczniom nauka ortografii. Aby temu zapobiec, czwarto i piątoklasiści napisali biegające dyktando…

Podczas plenerowych zajęć języka polskiego zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było zapamiętanie jak największej ilości słów (także znaków interpunkcyjnych) i przekazanie ich ,,pisarzowi” notującemu usłyszany fragment.

Teksty dyktanda znajdowały się na pobliskich drzewach, toteż dzieci z radością i entuzjazmem podeszły (podbiegły😊) do zadania, a tym samym potwierdziły, że ortografia wcale nie musi być nudna!

Aleksandra Melcher