OD 01.10. – 07.10.2019

na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 23 DNI x 2,80 = 64,40

NAUCZYCIELE – 23 DNI x 6,60 = 151,80

U W A G A !!!

14 października /Dzień Edukacji Narodowej/ – tylko zajęcia opiekuńcze – stołówka czynna normalnie

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT – BEZ ZAOKRĄGLEŃ – DZIĘKUJEMY