Ze względu na prognozowane w tym tygodniu upały, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego, Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych (od dnia 11 czerwca) z 45 minut do 30 minut.
Przerwy obiadowe z 20 minut do 15 minut, pozostałe przerwy 10 minut.

lekcja 1: 8.00 – 8.30
przerwa 10 minut – do 8.40
lekcja 2: 8.40 – 9.10
przerwa 10 minut – do 9.20
lekcja 3: 9.20 – 9.50
przerwa 10 minut – do 10.00
lekcja 4: 10.00 – 10.30
przerwa 10 minut – do 10.40
lekcja 5: 10.40 – 11.10
przerwa obiadowa I – 15 minut – 11.10 do 11.25
lekcja 6: 11.25 – 11.55
przerwa obiadowa II – 15 minut – 11.55 do 12.10
lekcja 7: 12.10 – 12.40
przerwa obiadowa III – 15 minut – 12.40 do 12.55
lekcja 8: 12.55 – 13.25
Świetlica działa bez zmian.

Dyrektor szkoły Katarzyna Gładczak

Link do zarządzenia dyrektora szkoły