Dnia 30 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie odbył się powiatowy konkurs historyczny pt.  „W obronie Ojczyzny – 4 Pułk Strzelców Podhalańskich z Cieszyna w kampanii wrześniowej 1939 roku”. Konkurs swoją tematyką wpisywał się w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Miał on na celu przypomnienie wkładu cieszyńskiego Pułku w obronę naszej Ojczyzny. Dzięki koordynowanej przez Dyrektor Szkoły Panią mgr Katarzynę Gładczak wspólnej inicjatywie Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego szkoła przeprowadziła wieloetapową kampanię w celu wyboru patrona. Ostatecznie wygrała propozycja, aby szkoła nosiła dumnie imię 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Konkurs więc swą tematyką nawiązywał do bardzo ważnego wydarzenia w życiu placówki, jakim jest nadanie w tym roku kalendarzowym imienia patrona.

W swoim przemówieniu powitalnym Pani Dyrektor nawiązała do historii, a także przedstawiła, jak ważnym wydarzeniem jest ten konkurs oraz jego tegoroczna tematyka.

Podczas konkursu uczniowie wysłuchali również koncertu chóru złożonego z uczniów szkoły oraz recytacji wiersza.

W tym roku do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: wiedzy, multimedialnej i plastycznej.

            Komisja, w składzie: Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna – Pan Krzysztof Kasztura, Pan Krzysztof Szeląg – dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Pan Paweł Szajor oraz Pan Podpułkownik Tomasz Maj – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku – Białej i Pan Krzysztof Neścior – przedstawiciel Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Po konsultacji z Dyrektor Szkoły Katarzyną Gładczak, oraz koordynatorem konkursu, zgodnie stwierdzili, iż uczestnicy wykazali się  bardzo wysokim poziomem wiedzy w tej niełatwej tematyce.

Szkoły i uczniowie, którzy zajęli odpowiednio I, II i III miejsce w każdej z kategorii otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie   i   Wojskową Komendę Uzupełnień w Bielsku – Białej a także upominki ofiarowane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Cieszynie. Szkoła, która podczas konkursu uzyskała największą ilość punktów została tegorocznym Laureatem i otrzymała pamiątkowy puchar II Powiatowego Konkursu Historycznego.

Wyniki

Kategoria wiedza

I miejsce – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Cieszynie (Maksym Osak, Michalina Żarnowiecka

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (Laura Iwaniec, Marek Hankus)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie (Ida Szawara, Tomasz Kulak)

Kategoria multimedialna

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie (Julia Buda)

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy (Zuzanna Lipowczan)

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (Filip Wróbel)

Kategoria plastyczna

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie (Sonia Czyż)

II miejsce – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Cieszynie (Marta Dzięgiel)

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie (Natalia Franek)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie (Zuzanna Pawłowska)

                                                                                                         Koordynator konkursu

Laureatem konkursu została Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny w Cieszynie (opiekun Pani mgr Dorota Balcar).

                                                                                                                      Agata Granda

Zdjęcia z konkursu