PŁATNOŚĆ ZA OBIADY OD  01.06. – 07.06.2019

 na  konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 12 DNI  x  2,80    =   33,60

NAUCZYCIELE  – 12 DNI  x  6,60  =  79,20

U W A G A  !!!

    – w środę 19 czerwca – zakończenie roku szkolnego -nie ma obiadu

     – za miesiąc czerwiec nie będzie zwrotów po wpłacie /wycieczka, choroba/

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  BEZ ZAOKRĄGLEŃ   –  DZIĘKUJEMY