W bieżącym roku szkolnym 2018/2019, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla Niepodległej”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. 

Celem konkursu było wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolności, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła.

Wszystkie zadania były oceniane przez jury konkursu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „Szkoły dla Niepodległej”.

Zadania konkursu „Szkoła dla Niepodległej”:

 • Zorganizowanie w szkole obchodów 100-lecia niepodległości. 

Osoba odpowiedzialna – Agata Granda

 • „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego. 

Osoba odpowiedzialna – Sonia Gabzdyl

 • Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka”. Zorganizowanie ogólnoszkolnej/ogólnoklasowej debaty uczniowskiej.

Osoba odpowiedzialna – Agata Granda

 • „Tożsamość narodowa młodego Polaka” – przeprowadzenie sondażu wśród uczniów. 

Osoba odpowiedzialna – Aleksandra Melcher

 • Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. 

Osoba odpowiedzialna – Agata Granda

 • Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej. 

Osoba odpowiedzialna – Małgorzata Gomulicka

 • „W czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm”? Przygotowanie prezentacji/nagrania. 

Osoba odpowiedzialna – Natalia Kępińska

 • „Patriotyzm w kraju a za granicą”. Nagranie filmu.

Osoba odpowiedzialna – Joanna Kulesza

 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego pod hasłem „Wolność jest w nas”. 

Osoba odpowiedzialna – Ewa Makowska

 • „Szkolny Klub Młodego Patrioty”. Utworzenie i prowadzenie klubu oraz przygotowanie statutu. 

Osoba odpowiedzialna – Agata Granda

 • „Patrioci w naszym regionie”. Przeprowadzenie wywiadu. 

Osoba odpowiedzialna – Aleksandra Melcher

 • Przygotowanie „Księgi Patriotów/Poradnika Młodego Patrioty”. 

Osoba odpowiedzialna – Sonia Gabzdyl

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ

Wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie serdecznie dziękuję i gratuluję.

Koordynator konkursu – Agata Granda