Pierwsza wizyta związana z realizacją projektu Erasmus + za nami. W dniach od 25-29 marca Szkoła Podstawowa nr z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie gościła nauczycieli z Turcji, Hiszpanii oraz Portugalii. Projekt zakłada współpracę ze szkołami tych krajów. Planowane działania to warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia oraz różne akcje o charakterze integrującym społeczność szkolną. Pierwsze spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji praktycznych rozwiązań stosowanych w procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Barbara Bednarczyk. Przedstawiamy krótkie sprawozdanie z wizyty inaugurującej projekt.

W poniedziałek 25 marca 2019 r.o godzinie 800 uroczyście przywitaliśmy naszych gości, którzy po przemówieniu pani dyrektor Katarzyny Gładczak udali się na akademię  przygotowaną przez nauczycieli naszej szkoły. Kolejnym punktem była wizyta w Przedszkolu nr 20, gdzie zaprezentowaliśmy metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne. Po powrocie cała grupa zwiedzała szkołę. W południe rozpoczęło się spotkanie robocze, podczas którego koordynatorzy projektu danego kraju prezentowali swoje placówki, podkreślając specjalne potrzeby uczniów. Po zakończeniu tych działań wyruszyliśmy na wycieczkę do Chlebowej Chaty, aby poznać tradycję regionu oraz wziąć udział w degustacji własnoręcznie robionych podpłomyków. Następnego dnia, we wtorek goście uczestniczyli w zajęciach otwartych w naszej szkole. Były to:

1. Zajęcia rewalidacyjne. Podczas specjalistycznych zajęć goście mogli zobaczyć metody i techniki indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Zajęcia w klasach integracyjnych, które miały na celu ukazanie, w jaki sposób w klasach integracyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają szansę wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i umiejętnościami.

3. Zajęcia rozwijające Szachy w szkole , dzięki którym uczniowie naszej szkoły poprzez zabawę rozwijają swoje zainteresowania oraz kompetencje matematyczne, mające korzystny wpływ na samoocenę oraz funkcjonowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w szkole.

W dalszej części dnia odbyło się spotkanie nauczycieli z programu Erasmus+, na którym omawiano, jak powinien być skonstruowany Indywidualny Program Terapeutyczny.    Podczas trzeciego dnia wizyty o godzinie  10 00 Cieszyńskim Ośrodku Kultury – Domu Narodowym rozpoczęła  się konferencja naukowa pt. „Dziecko – Rodzina – Szkoła. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Konferencję uroczyście otworzyła pani Katarzyna Gładczak- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Goście przedstawili prezentacje o edukacji specjalnej. Następnego dnia odbyła się wycieczka do Krakowa, dzięki której mogli poznać nasze dziedzictwo kulturowe. Nad całością czuwał nauczyciel języka angielskiego- mgr Leszek Lipsa, który oprowadził grupę po najważniejszych miejscach. Ostatni dzień wizyty w Polsce miał na celu spotkanie w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie.

previous arrow
next arrow
Slider