Płatność za obiady w maju od  01.05. – 10.05.2019

 na  konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 20 DNI  x  2,80    =   56,-

NAUCZYCIELE  – 20 DNI  x  6,60  =  132,-

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  BEZ ZAOKRĄGLEŃ   –  DZIĘKUJEMY