Dnia 27 marca 2019 r. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury – Dom Narodowy odbyła się konferencja naukowa pt. „Dziecko – Rodzina – Szkoła. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w środowisku rodzinnym i szkolnym”. Konferencja naukowa została zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabriela Staszkiewicz objęła konferencję patronatem honorowym. Konferencję uroczyście otworzyła Pani Katarzyna Gładczak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Więcej informacji oraz bardzo interesujących materiałów z przeprowadzonej konferencji znajduje się na portalu internetowym śląska cieszyńskiego www.ox.pl pod linkami kierunkowymi:

www.cieszyn.pl

https://wiadomosci.ox.pl

oraz

https://kontakt24.ox.pl