PŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY

NA  MIESIĄC  KWIECIEŃ  2019

OD  01.04. – 05.04.2019

 na  konto bankowe  ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE – 18 DNI  x  2,80    =   50,40

NAUCZYCIELE  – 18 DNI  x  6,60  =  118,80

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  BEZ ZAOKRĄGLEŃ   –  DZIĘKUJEMY

Stołówka czynna w dniach:

  1 – 3.04.br. – rekolekcje wielkopostne – zaj. opiekuńcze

10 – 12.04.br. – egzaminy gimnazjalne,

kl. I – III uczą się zgodnie z planem, kl.IV – zajęcia opiekuńcze

15 – 17.04.br. – egzaminy ósmoklasisty,

kl. I – III uczą się zgodnie z planem, kl.IV – zajęcia opiekuńcze

Stołówka nieczynna w dniach:

18 – 23.04.br. – wiosenna przerwa świąteczna